Sienno, ul. Parkowa 1, 86-022 Dobrcz

tel. 602 242 014

Z ogrodu naturalnego na stół - warsztaty kulinarne

- 4 pory roku w Parku - zajęcia prowadzone przez trenera edukacji przyrodniczej
- Drzewoterapia
- Ogród naturalny - zajęcia przyrdnicze
- Indywidualny program ustalany z uczestnikami